Vlastnosti

Vlastnosti

Propustnost vzduchu
třída 4
EN 12207:2001

Vodotěsnost
třída 9A
EN 12208:2001

Koeficient prostupu tepla (Uf):
od 1,9 W/m²K

Odolnost na zatížení větrem
třída C4
EN 12210:2001