Protipožární uzávěry

Protipožární uzávěry

MB-78EI je moderní systém sloužící k výrobě spolehlivých dveří a stěn s požární odolností. Konstrukce MB-78EI umožňují vyrábět:

  • protipožární dveře - odolnost EI15 - EI90 (i jako kouřotěsné dveře)
  • protipožární stěny - odolnost EI15 - EI60
  • protipožární automatické dveře - odolnost EI15 - EI30 (certifikovány s pohony GEZE)
  • požární okno - odolnost EI15 - EI60

Do budoucna chystáme také protipožární dveře s odolností až EI120!

Systémy byly řádně certifikovány (např. IFT Rosehnheim, Fires Batizovce atd.) a v nabídce naleznete řadu různých skel (Swissflam, Contraflam, Pyrobat, Promaglas atd.), kování a dalšího příslušenství.

Konstrukce je tvořena  hliníkovými profily s tepelným můstkem o šířce 34 mm a ohnivzdorných vložek. Konstrukční hloubka profilů je 78 mm. Profily jsou charakteristické nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla Uf. Systém umožňuje zasklení všech typových ohnivzdorných skel odpovídajících tříd (tloušťka výplně 8–49 mm). Zkoušky provedené v Institutu techniky budowlanej ve Varšavě dokázaly, že výrobky tohoto systému mají rovněž velmi dobrou akustickou izolaci.