Vlastnosti

Vlastnosti

  • vynikající součinitel prostupu tepla - Uf od 0,9 W/m²K
  • zasklení až 52 mm
  • ostré hrany profilu sloupů a příček
  • strukturální verze EFEKT
  • různé varianty horizontálních a vertikálních maskovacích lišt
  • výsuvné okno
  • shoda s požadavky CE klasifikace