Hliníkové fasády

Hliníkové fasády

Nová řada MB-SR50N je modernější variantou fasády MB-SR50, ve které byly použity profily ve standardu IW (pravý úhel profilů sloupů a příček), což umožňuje slícování sloupu a příčky, což přináší kýžený designový efekt z vnitřní strany fasády.

Základní verze fasády kromě standardních řešení nabízí i designové varianty ke splnění všech estetických požadavků. MB-SR50N umožňuje např. efektní zvýraznění svislého nebo vodorovného dělení plochy. MB-SR50N EFEKT nabízí design strukturální fasády - z vnějšku získáme jednolitou plochu skla dělenou strukturou vertikálních a horizontálních linií o šířce 20 mm. Tato varianta nabízí také řešení výsuvného okna (MB-SR50N OW).

Ve fasádě MB-SR50N je možné konstruovat také střešní světlíky při sklonu 5-75°.