Bazar

Momentálně připravujeme aktuální seznam bazarových položek.
Můžete se obrátit na p. Luboše Relicha, mobil: 604 288 492, e-mail: relich@samat.cz